Historie Domu KUFR

Dům „KUFR“ č. p. 104 se nachází ve staré boleslavi na Jižní straně Mariánského náměstí hned vedle původní východní brány.

Dům č.p. 104 má dlouhou a zajímavou historii.

Dr. J. V. Prášek historii domu zmiňuje na několika místech v knize Brandejs nad Labem Město, panství i okres díl III.

na str. 391 uvádí:

Těsně vedle brány, nárožím do ulice U brány, která v pravo uchyluje se k Hoštce a zadní stranou na hradbě Karlově spočívaje, jest dům č. 104, někdy pod panstvím kapitulním, r. 1669 vymezený „na půdě J.M.Cé. při zdech“, s úrokem 24 grošů dvakráte v rok, nyní pivnice, jejž držel r. 1787 Šimon Knobloch, 1829 Karolina Vernerová, 1842 Karolina Černá, 1881 František Černý, 1892 Matěj Borovička, 1895 Josef Borovička, 1896 Josef Čurda, 1900 František Peška, 1907 Milada Kulhánková, provdaná Žitná.

„Stala se tudíž r. 1631 směna mezi proboštem a kapitulou s jedné a a panstvím Brandejským s druhé strany. Purkrechtní knihy kapitulní roku 1631 dle udání děkana Bílka shořely, nové r. 1635 založené, uvádějí čtyřiadvacet gruntů poplatných kapitule a dva grunty poplatné proboštovi, položené značným počtem uvnitř někdejšího hradiště a při vnější jeho hradbě. Uvnitř hradiště přibyl kapitule prostor od nynější brány až k domu č. 115, na předhradí domy při hradební zdi od čísla 104 až po č. 95. „

Ve městě Stará Boleslav (přísl. Houšťka, 4 321 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto úřady, živnosti a obchody (výběr):

  • Instituce: poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, posádkové velitelství, četnická stanice, katolické kostely, klášter, sbor dobrovolných hasičů
  • Živnosti a průmysl: obchodní grémium, společenstvo hostinských a výčepníků, oděvních živností, stavebních živností a různých živností, výroba elektrotechnických potřeb, továrna na kosmetické přípravky, mlýn, pila, dva stavitelé, továrna na hospodářské stroje, dva velkostatky
  • Služby: čtyři lékaři, zvěrolékař, biograf Sokol, fotoateliér, hotel Kufr, 17 hostinců, léčivé lázně Houšťka, lékárna, 2 restaurace, Městská spořitelna, Spořitelní a záložní spolek pro Písek a okolí, dva zubní ateliéry

zdroj: Adresář republiky Československé pro průmysl, živnosti, a zemědělství, sestavila a vydala firma Rudolf Mosse, Praha 1932, svazek I, str. 1585-1586. (česky a německy)